Lopende projecten

 

Sector
  • Havo
  • Vwo
  • Gymnasium
  • Vmbo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Samenhang

Geïntegreerd lezen en schrijven

7-6-2016

Schrijven (en leren schrijven) vergroot de leesvaardigheid van leerlingen. Schrijven over de teksten die je leest, heeft bovendien een positieve invloed op de verwerking van de inhoud van de tekst (schrijven om te lezen). En andersom blijkt het ook effectief om in het schrijfonderwijs gebruik te maken van de leesvaardigheid van leerlingen. Bij dit lezen om te schrijven bestuderen leerlingen samen met de leraar een voorbeeld van een tekst die ze zelf ook moeten schrijven. Dus voordat zij een betoog, beschouwing, recensie of verhaal gaan schrijven, staat de leraar met de klas stil bij typerende kenmerken van een voorbeeld van dat teksttype.

De website geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs is een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten Nederlands die meer samenhang in en tussen hun lees- en schrijflessen willen aanbrengen.
Contactpersoon