Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Omgaan met verschillen

Evaluatieonderzoek van het project ‘Thuistaal in onderwijs' (2009- 2012): Eindrapport.

26-7-2017

​Ramaut, G., Sierens, S., Bultynck, K., Avermaet, P. van, Slembrouck, S., Gorp, K. van & Verhelst, M. (2013). ​Evaluatieonderzoek van het project ‘Thuistaal in onderwijs' (2009- 2012): Eindrapport. Gent/ Leuven: Universiteit Gent en Universiteit Leuven.

​​In dit onderzoek is nagegaan of het project 'Thuistaal in onderwijs' kansen voor schoolsucces vergrootte en en welke omgevingsfactoren van de scholen hier mogelijk aan bij hebben gedragen.

Thuistaal in onderwijs​ omvat het waarderen en benutten van thuistalen in de reguliere klas en alfabetisering in de thuistaal.
Positieve effecten werden gevonden voor het welbevinden van leerlingen en de attituden van leerkrachten tegenover meertaligheid.