Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
Vakgebied
 • Mens en maatschappij (leergebied)
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Fries
 • Nederlands
 • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
 • Omgaan met verschillen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Genredidactiek
 • Geletterdheid
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Samenhang lezen schrijven

Scaffolding Language Scaffolding Learning

2-12-2015

​Gibbons, P. (2002). Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom. Portsmouth, NH: Heinemann.

ISBN

0-325-00366-1

​Hoe kan een leerkracht primair onderwijs de uitdaging aan onderwijs te geven aan talig heel diverse leerlingen? Pauline Gibbons geeft als suggestie: taalgericht vakonderwijs en ze laat in dit praktische handboek zien hoe dat kan.

Vanuit een functioneel model van taal, socioculturele theorie en huidig onderzoek naar tweede-taalontwikkelingen onderbouwt Gibbons haar aanpak. Haar uitgangspunt is dat het gewone curriculum de beste leeromgeving biedt voor taalleren. Ze laat zien hoe de leergebieden een context bieden voor het leren en onderwijzen van taalvaardigheid, van spreken en luisteren tot lezen en schrijven. Hoe dat kan illustreert Gibbons met een variatie aan onderwijs- en leeractiviteiten doorheen het curriculum, aangevuld met formats en checklists voor planning en beoordeling.

Taalleren verloopt niet als een eenvoudig, lineair proces. Het omvat een voortgaande ontwikkeling van vaardigheden voor een reeks doelen. Gibbons ziet deze ontwikkeling als het resultaat van de interacties in sociale omgevingen waarin het leren plaatsvindt. Ze kiest voor een alomvattende benadering, door zich te richten op de manieren waarop leerkrachten dit leren binnen de leergebieden kunnen ondersteunen (scaffolding). Deze benadering waardeert de strijd die leerlingen voeren als ze een nieuwe taal te leren, terwijl ze tegelijkertijd vakkennis ontwikkelen, en erkent de uitdaging waar leerkrachten voor staan om aan deze behoeften van leerlineg tegemoet te komen.

Contactpersoon