Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

En denken. Bildung voor leraren.

27-7-2017

​Stralen, G. van & Gudde, R. (red.) (2012). En denken. Bildung voor leraren. Leusden: ISVW.

ISBN

978 94 91693 88 5

​​Prominente cultuurdragers uit vele sectoren van de samenleving leggen in dit boek uit dat het tijd is voor een hernieuwde 'bildung'. Ze adviseren leraren hoe zij hun leerlingen kunnen vormen tot erudiete, zelfstandig denkende burgers.

In dit boek wordt met statement uit de onderwijspraktijk uiteengezet hoe leraren kunnen zorgen voor een meer op complexe samenleving afgestemd onderwijs. Dit vraagt van leraren dat zij kunnen reflecteren op hun werk, maatschappelijk betrokken zijn, culturele diepgang hebben en een actieve intellectuele houding bezitten. Door leerlingen zo meer culturele bagage mee te geven, worden zij beter voorbereid op onze toekomstige kennissamenleving.

Contactpersoon