Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Leerlingkenmerken
Vakspecifiek thema
  • Taalzwakke leerlingen

Effectieve maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het primair onderwijs

25-7-2017

​Emmelot, Y. & Schooten, E. (2006). Effectieve maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het primair onderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

ISBN

9789068138177

In dit artikel is een overzicht gegeven van effectieve maatregelen voor taalontwikkeling en -verwerving bij leerlingen in het primair onderwijs. Het geeft handvatten aan leerkrachten om taalontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand te stimuleren.