Lopende projecten

 

Sector

  • Po

Vakgebied

  • Nederlands

Leerplankundig thema

  • Leerlingkenmerken

Vakspecifiek thema

  • Taalzwakke leerlingen

Effectieve maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het primair onderwijs

25-7-2017

​Emmelot, Y. & Schooten, E. (2006). Effectieve maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het primair onderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

ISBN

9789068138177

In dit artikel is een overzicht gegeven van effectieve maatregelen voor taalontwikkeling en -verwerving bij leerlingen in het primair onderwijs. Het geeft handvatten aan leerkrachten om taalontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand te stimuleren.