Lopende projecten

 

Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Examens

Een tweede koppeling van centrale examens Nederlands aan referentieniveaus

24-7-2017

​Bonset, H., Meestringa, T., & Vries, H. de (2009). Een tweede koppeling van centrale examens Nederlands aan referentieniveaus. Enschede: SLO.

​​​​​In deze publicatie wordt een tweede onderzoek naar de relatie tussen examens leesvaardigheid en het Europees referentiekader beschreven. Opnieuw leveren bevindingen een bijdrage aan de manier waarop doorlopende leerlijnen geïmplementeerd kunnen worden.

Dit rapport kan gezien worden als een onderbouwing van de uitspraken die in het eerste onderzoek zijn gedaan.