Lopende projecten

 

Sector
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Maatwerk
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
Trefwoorden
 • nieuwkomers
 • nt2

Doelgericht op weg en ritsen maar

8-9-2015

​SLO (z.d.) Doelgericht op weg en ritsen maar. Geraadpleegd op 8 september 2015, van
http://www.doelennieuwkomers.slo.nl/

Deze website is bedoeld voor scholen die onderwijs verzorgen aan nieuwkomers- en asielzoekerskinderen. Er staat beschreven in doelen wat deze leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal, om na een eerste opvangjaar met succes in te stromen in het regulier onderwijs. Dit leerplankundig instrument helpt scholen om het onderwijs aan nieuwkomers- en asielzoekerskinderen te plannen. Het is een startpunt om het nieuwkomersonderwijs vorm te geven, zodat toegewerkt wordt naar onderwijsdoelen voor taal in het reguliere onderwijs.

In dit instrument zijn de volgende leerlijnen onderscheiden:

 • Luisteren
 • Gesprekken en spreken
 • Lezen
 • Schrijven (schriftelijke taalvaardigheid)
 • Woordenschat
 • Bouwstenen taal (klank-, woord- en zinsvorming)