Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Omgaan met verschillen

Differences in language development among young children in Northeast Netherlands

26-7-2017

​Poolman, B. (2016). Differences in language development among young children in Northeast Netherlands. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

​In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre kinderen in Noord-Oost Nederland de basisschool binnenkomen met een taalachterstand en of socio-economische status en culturele factoren hier een rol in spelen.

​Dit onderzoek toont aan dat er geen algemene taalachterstand is bij kinderen in Noord-Oost Nederland, maar dat er wel een relatief grote groep is die een taalachterstand heeft. Verschillende socio-economische factoren blijken hier invloed op te hebben.