Lopende projecten

 

Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Examens

De koppeling van centrale examens Nederlands aan referentieniveaus

24-7-2017

​Bonset, H., Meestringa, T., & Vries, H. de (2008). De koppeling van centrale examens Nederlands aan referentieniveaus. Enschede: SLO.

​​In dit rapport doen de auteurs verslag van een onderzoek naar de relatie tussen de examens leesvaardigheid Nederlands in het voortgezet onderwijs en het Europees Referentiekader. Hun bevindingen leveren een waardevolle bijdrage aan de wijze waarop de doorlopende leerlijnen taal geïmplementeerd kunnen worden.

Het onderzoek toont aan dat de eindtermen voor leesvaardigheid in vmbo- en havo/vwo-examenprogramma's niet zijn geschreven in termen van het Europees Referentiekader.