Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie

Curriculummonitor 2014 po vo

7-12-2015

​Koopmans-van Noorel, A., Blockhuis, C., Folmer, E., Ten Voorde, M. (2014) Verkenning van de curriculumpraktijk in primair en voortgezet onderwijs Enschede, SLO.

​​De Curriculummonitor wil een breed beeld geven van de stand van zaken en de knelpunten rond het curriculum zoals ervaren in de onderwijspraktijk (meso- en microniveau) in de context van landelijk onderwijsbeleid (macroniveau).  Met deze Curriculummonitor wordt een eerste stap gezet om systematisch informatie te verzamelen betreffende het uitgevoerde curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De focus is niet vakspecifiek, maar vakoverstijgend, gericht op actuele inhoudelijke thema's. Waar dat relevant is, worden wel voorbeeldmatig verschillen tussen vakken weergegeven. De thema's worden in de inleiding bij elk hoofdstuk kort toegelicht. Het is de bedoeling de Curriculummonitor elke twee jaar af te nemen om ontwikkelingen in beeld te kunnen brengen en beleidskeuzes te voeden.​