Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
  • Alle moderne vreemde talen
  • Nederlands
  • Rekenen/wiskunde
  • Mens en maatschappij (leergebied)
  • Mens en natuur (leergebied)
Leerplankundig thema
  • Toetsing
Trefwoorden
  • Formatieve evaluatie

Cijfers geven werkt niet

10-1-2017

William, D. (2013). Cijfers geven werkt niet. Meppel: Ten Brink Uitgever

Een van de eerste vragen die elke leraar zichzelf stelt, is hoe hij zijn leerlingen iets kan aanleren. Wat is de meest effectieve manier om ze de beoogde kunstjes en kennis bij te brengen? John Hattie heeft deze vraag beantwoord met twee woorden: formatieve evaluatie. Ofwel, leerlingen die hun eigen werk kunnen beoordelen. Maar hoe doe je dat? Wiliam geeft in dit boek tips waarmee je als leraar continue kunt controleren of je leerlingen het doel van een les hebben begrepen, of je les geland is en welke informatie ze nog nodig hebben om het einddoel te bereiken.

Het boek is een bewerking van de Engelstalige versie. Een recent verschenen boek van de auteur is
Embedding formative assessment: Practical techniques for K-12 classrooms (2015). Met nog meer voorbeelden en in meer contexten worden goede praktijken en valkuilen beschreven en handvatten geboden om formatieve evaluatie succesvol te implementeren in het onderwijs.