Werken aan woordenschat

8-12-2015
​​​​​​​​​​​Op CSG Prins Maurits te Middelharnis constateerde de sectie Nederlands dat leerlingen moeilijkheden ondervinden bij het begrijpend lezen en dat zij een te kleine woordenschat hebben. Naar aanleiding daarvan onderzocht lio Willem Guijt wat een effectieve didactiek is  om bij het vak Nederlands schooltaalwoorden te verwerven.  Het gaat daarbij om woorden als achterhalen, betrekking hebben op, functie, kenmerken, volkomen. Meer voorbeelden vindt u in de download 180 schooltaalwoorden. Het praktijkonderzoek is gedaan in het kader van de masteropleiding Nederlands aan Fontys Hogeschool te Tilburg.