Een taalbeleidsplan maken

8-12-2015
​​​​​​​​​​​​​​Om taalbeleid in de school kwalitatief, resultaatgericht en in een continu proces vorm te geven, verdient het aanbeveling een taalbeleidsplan op te stellen waarin doelstellingen en plannen worden vastgelegd. Het praten over de inhoud van een taalbeleidsplan is tevens een manier om de visie van de school op taalbeleid helder te krijgen. Vanuit die visie wordt duidelijk hoe schoolbreed het taalbeleid dient te zijn: Wil de school vooral achterstanden wegwerken, bijvoorbeeld in remediërende lessen? Wil de school vanuit de sectie Nederlands het taalonderwijs optimaliseren? Of wil de school in alle vakken meer aandacht besteden aan de taalontwikkeling van leerlingen?
​​
Voor een eerste oriëntatie op een schoolbreed taalbeleid en een bijbehorend taalbeleidsplan kunt u gebruik maken van een mogelijke inhoudsopgave en een lijst bespreekpunten bij het formuleren van een schoolvisie op taalbeleid. Daarnaast vindt u twee praktijkvoorbeelden taalbeleidsplan.