Schoolontwikkeling

8-12-2015
​​​​​​​​​​​Met taalbeleid aan de slag gaan is een taai proces, ook al omdat veel zaken vakoverstijgend ontwikkeld moeten worden. Leerlingen lezen en schrijven immers niet alleen bij het vak Nederlands. Een taalbeleidsplan helpt om de doelstellingen helder te krijgen en om concrete plannen te vormen

Voor het vormgeven van effectief leesonderwijs formuleerden Snow en Biancarosa vijftien basiselementen die uitgangspunt kunnen zijn voor de ontwikkeling van leesbeleid. ​Praktische instrumenten als een schooldictee, kunnen helpen om de discussie over het belang van taalbeleid aan te zwengelen. Daarnaast zijn er veel aanvullende leermiddelen op de markt met behulp waarvan taalbeleid handen en voeten kan krijgen. We verzamelden gebruikerservaringen bij enkele bekende leermiddelen.