Scans

1-12-2015
​​​​​​​Om snel een beeld te krijgen van het taalonderwijs dat wordt gegeven, zijn de scans Begrijpend lezen, Taalonderwijs en Werkwoordspelling te gebruiken.

 In de scans worden eerst algemene gegevens ingevuld en een op globale indrukken gebaseerd startcijfer voor het betreffende onderdeel. Daarna volgen 10 stellingen over het taalonderwijs. Aan het eind van de scan rolt er een cijfer uit. Het is aardig om te bekijken of en waarom het eindcijfer verschilt van het intuïtieve startcijfer.
De scan kan gebruikt worden om vast te stellen aan welke aspecten van het taalonderwijs de school meer aandacht wil schenken.​​​​​