Scannen van taalonderwijs

1-12-2015
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om snel een beeld te krijgen van het taalonderwijs dat wordt geg​even, zijn de scans Taalonderwijs en Begrijpend lezen en de scan Werkwoordspelling ontwikkeld. In de scans worden eerst algemene gegevens ingevuld en een op globale indrukken gebaseerd startcijfer voor het betreffende onderdeel.

Daarna volgen 10 stellingen over het taalonderwijs. Aan het eind van de scan rolt er een cijfer uit. Het is aardig om te bekijken of en waarom het eindcijfer verschilt van het intuїtieve startcijfer.
De scan kan gebruikt worden om vast te stellen aan welke aspecten van het taalonderwijs de school meer aandacht wil schenken.

Scholen die een begin willen maken met samenwerking vullen eerst de scans in: op de basisschool vullen de directie, de intern begeleider en de leerkrachten de scans in; op een school voor voortgezet onderwijs kan dat worden gedaan door de docenten Nederlands, maar eventueel aanvullend door een remedial teacher. Een volledig beeld ontstaat als iedereen eerst apart de scans invult, op basis waarvan een verzameldocument wordt gemaakt.

Als er met een of meer basissscholen wordt samengewerkt, kunnen de uitkomsten van de scans naast elkaar worden gelegd. Dat kan een aanzet zijn  voor een gezamenlijke visie op taalonderwijs.