Samenwerking basisscholen

1-12-2015
​​​​​Soms weten scholen voor voortgezet onderwijs heel weinig van het taalonderwijs dat de instromende leerlingen hebben genoten. Even zo vaak weten basisscholen niet precies wat er van hun achtstegroepers wordt verwacht in het voortgezet onderwijs.

Voor veel basisscholen geldt dat hun leerlingen in grotere groepen naar bepaalde scholen voor voortgezet onderwijs trekken. Juist dat feit biedt de mogelijkheid de samenwerking met 'toeleverende' basisscholen op te zoeken om het taalonderwijs te verbeteren en te versterken.

Scholen die een gezamenlijke visie willen ontwikkelen op taalonderwijs of op een onderdeel daarvan, bijvoorbeeld begrijpend lezen, kunnen onderdelen van hun taalonderwijs tegen het licht houden. Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Met de scans Taalonderwijs en Begrijpend lezen voor scholen voor voortgezet onderwijs, de scans Taalonderwijs en Begrijpend lezen voor de de basisscholen en de scan Werkwoordspelling heeft u snel inzicht in de belangrijkste kenmerken van respectievelijk het taalonderwijs, het leesonderwijs en het
onderwijs in de werkwoordspelling op de scholen.

Met de uitkomsten van de scans kunnen de scholen om de tafel gaan zitten en bekijken op welke terreinen ze hun onderwijs op elkaar af kunnen stemmen, wat ze kunnen doen om het taalonderwijs te verbeteren en wat ze van elkaar kunnen leren.
Contactpersoon