Van 1F naar 2F bij lezen

8-12-2015
​​​​​​Zowel voor zakelijk lezen als voor het lezen van fictionele teksten kan worden vastgesteld aan welke taken wordt gewerkt, op welk niveau de tekstkenmerken van de behandelde tekst zich bevinden en aan welke kenmerken van de taakuitvoering wordt gewerkt.

Op het Carmelcollege De Thij in Oldenzaal is een instrument ontwikkeld waarmee leeslessen kunnen worden geijkt aan het Referentiekader taal ernaast. Zo kan worde​​​n nagegaan of de les leerlingen helpt om een stap te zetten op weg van taalniveau 1F naar taalniveau 2F.