Aanwijzingen

1-12-2015

​​​​Aanwijzingen om te werken met een stappenplan Toetsen voorbereiden

Het voorstel om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor het leren voorbereiden van toetsen zal doorgaans van de sectie Nederlands komen, bijvoorbeeld in het kader van taalbeleid. Om de samenwerking succesvol te laten verlopen, is een goede afstemming tussen alle betrokken docenten een voorwaarde.

Stap 1:  Alle zaakvakken en het vak Nederlands stemmen de werkwijze met elkaar af
Trek een middag uit om met alle betrokken docenten van de zaakvakken en Nederlands de werkwijze te bespreken. Op de agenda staan in elk geval de volgende punten:
  • uitleg van de plannen tot samenwerking en het stappenplan toetsvoorbereiding;
  • afspraken over de introductie van het stappenplan in de klassen (bij welk vak, bij welke docent, wanneer?);
  • afspraken over het integreren van de werkwijze in het reguliere lesprogramma;
  • afspraken over de voorbereiding: wie maakt de geplastificeerde kaarten, de posters en de boekenleggers? Hoe worden de kaarten onder de secties verspreid? Hoe worden ze bewaard?

Stap 2: Introduceer het stappenplan in de klas

  • Verdeel de leerlingen in groepen van vier.
  • Leg de bedoeling van de les uit en geef aan dat de werkwijze ook aan de orde zal komen bij andere vakken.
  • Deel de geplastificeerde kaarten uit.
  • Deel papier op A4-formaat uit om de placemats op te maken.
  • Vertel de leerlingen dat ze voor elke stap steeds een bepaalde tijd krijgen. Licht elke stap steeds toe.
  • Neem de kaarten weer in en deel de boekenleggers uit. Wijs ze op de posters in de lokalen.

Stap 3:  Herinner de leerlingen aan het stappenplan met een bladwijzer en posters
De leerlingen krijgen een verkorte versie van het stappenplan, bijvoorbeeld in de vorm van een boekenlegger. Wijs ze er regelmatig op dat ze dat plan kunnen gebruiken.
Hang in lokalen van verschillende zaakvakken posters op met de verkorte versie van het stappenplan. Wijs regelmatig op de posters.