Stappenplan samenvatten

8-12-2015
​​​​​​​​​​​​Het Stappenplan Samenvatten is ontwikkeld bij een methode economie, maar zeker bruikbaar bij andere zaakvakken in de onderbouw. De leerlingen werken eerst individueel, en daarna in groepen van vier. Omdat het onderscheiden van hoofd- en bijzaken vaak een struikelblok is, is gekozen voor een klassikaal moment waarin de docent aangeeft welke stukken ontbreken in de samenvattingen en welke stukken er nog bij moeten.

Het Stappenplan Samenvatten komt er op neer dat leerlingen:
  1. Individueel hun voorkennis activeren met behulp van een woordwiel.
  2. In groepen van vierleerlingen de tekst lezen en elkaar uitleggen waarover de tekst gaat.
  3. In groepen van vier leerlingen de betekenis van moeilijke woorden in de tekst bepalen.
  4. Een samenvatting van de leerstof maken en dat met andere groepen vergelijken.
  5. Met behulp van de docent  hoofd- en bijzaken onderscheiden in de samenvatting.
  6. In een groep toetsvragen en antwoorden bedenken.

​De instructie voor het Stappenplan en het bijbehorende werkblad kunt u hieronder downloaden.