Samenvatten bij zaakvakken

8-12-2015

​​​​​​​​​​​In veel methodes voor de zaakvakken zijn de theorieteksten voor de onderbouw geschreven in korte zinnen. Verbindingswoorden en signaalwoorden ontbreken vaak. Daarom is het voor leerlingen lastig greep te krijgen op de tekst: ze moeten immers zelf de verbanden leggen. Het maken van samenvattingen van zulke gecomprimeerde teksten, bijvoorbeeld met het oog op een toets, is nog lastiger. mOp het Oranje Nassau College in Zoetermeer ontwikkelde een docente economie een stappenplan lezen en toet​svoorbereiding voor mavo 2 waarin met genoemde moeilijkheden rekening is gehouden.

Contactpersoon