Spellen in methoden Nederlands

1-12-2015

​​​​​Wat wordt de leerlingen aan leerstof aangeboden voor spelling en interpunctie in methoden Nederlands voor het eerste jaar van de onderbouw van het voortgezet onderwijs?   

Taaldomein 1mhv (EPN)

 • Leestekens en titels (h.1)
 • De stam van het werkwoord; de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (h.2)
 • Zwakke en sterke werkwoorden; de persoonsvorm in de verleden tijd (h.3)
 • Het voltooid deelwoord (h.4)
 • Het meervoud van het zelfstandig naamwoord (h.5)
 • Het meervoud van moeilijke zelfstandige naamwoorden (h.6).  

Nieuw Nederlands Stereditie 1 vmbo-t/havo, 1 havo/vwo (Wolters-Noordhoff)

 • Woorden spellen; wel of geen persoonsvorm? (h.1)
 • Meervoud op -en; voltooid deelwoord (h.2)
 • Meervoud op -s; persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (h.3)
 • Meervoud van woorden op -ee of -ie; persoonsvorm in de verleden tijd (h.4)
 • Hoofdletters en leestekens; schema werkwoordsspelling (h.5)
 • Bijvoeglijk naamwoord; deelwoord als bijvoeglijk naamwoord (h.6). 

Op Nieuw Niveau 1 vmbo-t/havo, 1 havo/vwo (Thieme-Meulenhoff)

 • Grenzen van zinnen (niet in deel havo/vwo); hoofdletter, punt, vraag- en uitroepteken; ei-  klank; hoofdletters: 't, 's, 'k en (alleen havo/vwo) cijfer of speciaal (h.1)
 • Persoonsvorm, heel werkwoord, voltooid deelwoord; persoonsvorm tegenwoordige tijd enkelvoud en meervoud; stam + t; stam aanpassen aan uitspraak; ie-klank (h.2)
 • Persoonsvorm verleden tijd; klankveranderend/klankvast; stam + te(n) of de(n); 't kofschip; voltooid deelwoord; bijvoeglijk naamwoord; voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord; k-klank; onregelmatige werkwoorden (h.3)
 • Meervoud van zelfstandige naamwoorden; letterverdubbeling; trema; wisseling f-v en s-z; meervoud met 's; leenwoorden; ou-klank (h.4)
 • Trappen van vergelijking; als of dan?; s-klank (h.5)
 • Lettergrepen; q-klank (h.6). 

Taallijnen vmbo-havo (vwo) 1 (Malmberg)

 • Letters en klanken; klinkerregel; medeklinkerregel - keuzestof: letters; e als ù; -d of -t (h.1)
 • Hoofdletters; punt, vraagteken, uitroepteken; - keuzestof: dubbele punt, komma; bijvoeglijke    woorden: -e of -en (h.2)
 • Directe en indirecte rede; meervoud op -en, -s en 's; keuzestof: meervoud (h.3)
 • Persoonsvorm; persoonsvorm tegenwoordige tijd enkelvoud  - keuzestof: koppelteken en weglatingsteken (h.4)
 • Gebiedende wijs; persoonsvorm tegenwoordige tijd meervoud - keuzestof: bijvoeglijke    naamwoorden, getallen (h.5)
 • Persoonsvorm voltooide tijd sterk - keuzestof: afkortingen, trappen van vergelijking (h.6)
 • Persoonsvorm voltooide tijd zwak; 't kofschip - keuzestof: trema; apostrof (h.7)
 • Voltooid deelwoord - keuzestof: bijzondere bijvoeglijk naamwoorden (h.8).