Praktijk

27-8-2015
​​​​​​​​​​​​​​In methodes Nederlands voor het eerste leerjaar van de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan 
  • ​werkwoordsspelling
  • gebruik van leestekens, met name: punt, vraagteken, uitroepteken en hoofdletters
  • meervoudsvorming van zelfstandige naamwoorden 
Volgens de Cito-toets en het inspectierapport Spellenderwijs moeten al deze spellingproblemen al in het basisonderwijs behandeld zijn. Het onderwijs in spelling in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs heeft dus het karakter van een herhaling. 

Op nieuw niveau besteedt verreweg de meeste aandacht aan spelling en behandelt ook spellingproblemen die de andere methodes niet behandelen, zoals ei/ij, f/v en s/z, au/ou.