Kerndoelen spelling po

1-12-2015

​​​​​​​​Kerndoelen Nederlandse taal voor het basisonderwijs (2006) over spelling en interpunctie

 

Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.  

Kerndoel 2: De leerlingen kennen een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.

De leerlingen kennen:​​​​

  • regels voor het spellen van werkwoorden
  • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden
  • regels voor het gebruik van leestekens. ​