Kerndoelen spelling onderbouw

1-12-2015

​​​

De kerndoelen Nederlands voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs uit 2004 vermelden over spelling:

Kerndoel 1: "De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien".

In de vorige versie van de kerndoelen (1998) werden ook interpunctie en spelling van de werkwoordsvormen met name genoemd, en enkele grammaticale begrippen aangegeven die nodig geacht werden bij de spelling van de werkwoordsvormen:

Kerndoel 2: "De leerlingen kennen regels voor de spelling van werkwoordsvormen en om deze regels te kunnen toepassen herkennen zij in een zin de persoonsvormen, de onderwerpen en de werkwoordelijke gezegdes" (domein Schrijven).

Kerndoel 3: "Bij het schrijven kunnen leerlingen zich houden aan regels en afspraken met betrekking tot spelling, interpunctie en register, zonodig met gebruik van een woordenboek" (domein Schrijven).​