Tip 8: Gebruik 'hardop denken'

1-12-2015

​​Gebruik ‘hardop denken’ bij het leren werken met leesstrategieën


Laat leerlingen hardop denken tijdens het lezen, om zicht te krijgen op strategieën die ze al gebruiken en die ze nog nodig hebben. Als docent voordoen wat een handige strategie is kan ook het inzicht van leerlingen vergroten. De leerling wordt zich zo bewust van hoe je het lezen aanpakt en daarmee breidt hij zijn strategisch repertoire uit. Tevens kan het de leerlingen helpen zich te concentreren op de taak om de tekst echt goed ‘uit te pluizen’. Hardopdenken met leerlingen vergt voor docent en leerlingen enige oefening. De docent zal eerst moeten demonstreren wat hij van de leerlingen vraagt.

Dit is op te bouwen door:
 • (in een groepsopdracht) een in stukken geknipte tekst (in kleine eenheden: alinea’s of zinnen) te laten reconstrueren en de leerlingen te vragen hun tekstgedeelte voor te lezen en vast te stellen waar het past in het geheel en hoe ze tot die conclusie zijn gekomen;
 • zelf voor te doen hoe je een tekst leest;
 • leerlingen richtvragen te stellen over wat wel en niet begrepen is;
 • leerlingen in tweetallen te laten oefenen.
Voor een demonstratie door de docent is het handig te weten welk soort observaties een goede lezer heeft (Mandel Morrow 1988):  
 1. monitoring
  Bijvoorbeeld: ‘Dit begrijp ik niet’; ‘Hè, dat is onlogisch, want…’
  Uitspraken waaruit blijkt dat de lezers vragen stelt over eigen interpretaties. 
 2. signaleren
  Bijvoorbeeld: ‘O dus…’; ‘Ja, dat klopt met wat hiervoor stond.’
  Uitspraken waaruit blijkt dat de lezer beaamt, parafraseert of samenvat wat hij leest. 
 3. analyseren
  Bijvoorbeeld: ‘Ah, hier komt de uitleg…’; ‘Even zien wat daarover in de conclusie gezegd wordt.’
  Uitspraken waarin de lezer laat zien tekstkenmerken waar te nemen en te gebruiken. 
 4. linken leggen
  Bijvoorbeeld: ‘Ja, dat stond in het vorige hoofdstuk ook.’; ‘Mm ja, klopt. Heb ik ook weleens meegemaakt.’
  Uitspraken waaruit blijkt dat de lezer de tekst verbindt met voorkennis en erop reageert met instemming/afwijzing, enzovoort. 
 5. beoordelen
  Bijvoorbeeld: ‘Wat wordt dat onduidelijk uitgelegd.’ ; ‘Hier ben ik het echt niet mee eens.’
  Uitspraken waaruit blijkt dat de lezer zich een oordeel vormt over wat hij leest (kritisch leest). 
 6. redeneren
  Bijvoorbeeld: ‘Het zou kunnen zijn dat…’; ‘Misschien komt dit later nog terug.’; ‘En als nu eens…’
  Hypotheses, voorspellingen, redeneringen met behulp van de tekst en eigen kennis. 
Literatuur
L. Mandel Morrow (1988), ‘Retelling Stories as a Diagnostic Tool’, in: S.M. Glazer, L.W. Searfoss & Gentile, L.M., Reexaming reading Diagnosis, New trends and procedures, International reading Association, Newark, Delaware, p. 128-149.