Tip 13: Samenwerkend lezen

1-12-2015

​​Stel een probleem of thema aan de orde en geef in een drie- of viertal leerlingen ieder een andere tekst over dit onderwerp. Ze lezen de tekst, zetten de hoofdzaken op papier en geven om de beurt een mondelinge samenvatting aan hun groepsgenoten. De verwerkingsopdracht is bijvoorbeeld om een onderbouwd actieplan van vijf punten op te stellen. De docent kiest per groep het beste plan. Deze opdracht wint aan functionaliteit wanneer de school echt een probleem op moet oplossen of een verandering in gang wil zetten, zoals het gezonder maken van het kantineaanbod of het verbeteren van bewegwijzering binnen de school.