Tip 11: vaktekst voorbereiden

1-12-2015

​​​Maak kopieën uit een lesboek van een ander vak van een tekst die leerlingen binnenkort gaan behandelen of aan het behandelen zijn. Vraag ze de tekst door te lezen en de voor hen moeilijke (onbekende/half gekende) woorden en passages te onderstrepen. Bespreek deze woorden en passages. Maak duidelijk wat precies het probleem is voor de leerling: woorden kunnen op verschillende manieren moeilijk zijn, bijvoorbeeld omdat er sprake is van figuurlijk taalgebruik (op een lijn zitten met elkaar), van een ingewikkeld vakwoord (ovulatie) of van een schooltaalwoord waarvan de leerling misschien wel het alledaagse equivalent kent.​