1. Stof overslaan

1-12-2015

​Het ontwerpen van een effectieve leesles begint met de vraag: wat leren de leerlingen van deze les? In lesmethodes geeft het boek aan welke leerstof op dat moment in de leesles centraal komt te staan, bijvoorbeeld leesstrategieën, signaalwoorden of argumenten. Soms zult u daarbij aan willen sluiten, andere keren wilt u wellicht aandacht besteden aan zaken waarvan u weet dat de leerlingen er moeite mee of baat bij hebben. Zo kan het zijn dat u veel vaker bezig wilt gaan met het inslijpen van de leesstrategieën, omdat de lesmethode dat onderwerp al vrij snel als bekend veronderstelt. 


Als u naar de methodeles kijkt vanuit de vraag 'wat moeten de leerlingen leren?' zult u constateren dat niet elk stukje leerstof dat in het boek wordt genoemd relevant is en dat niet elke opdracht aansluit bij de leerdoelen die u in uw hoofd heeft. Ook de beperking in de tijd kan maken dat u niet alle leerstof en opdrachten aan de orde kunt laten komen: liever een beperkt aantal doelen heel goed laten verwerken, dan heel veel zaken oppervlakkig. 


Het overslaan van opdrachten, vragen bij teksten of zelfs stukjes leerstof is daarom de basis van het herontwerpen van methodelessen. U doet dat altijd vanuit uw kennis van de doorlopende leerlijn en een sterkte-zwakteanalyse die u van de methodeles maakt.​