Tip 6: Gewoon lezen

27-8-2015
​​​Laat leerlingen ‘gewoon’ lezen

Laat leerlingen zo nu en dan een half uur of zelfs een hele les stil lezen in kranten en tijdschriften, met of zonder opdracht. Variant is om alleen bijvoorbeeld de voorpagina of de kunstpagina of de opiniepagina aan te bieden. Mogelijke opdrachten:
  • Laat de leerlingen moeilijke woorden aanstrepen en deze (uit de context) verklaren.
  • Vraag leerlingen in een halve minuut voor de klas een mondelinge samenvatting te geven van het aardigste artikel dat ze lazen.
Kranten kunnen voor een periode gratis besteld worden bij de Stichting krant in de klas: www.krantindeklas.nl