Tip 3: Ambitieuze doelen

27-8-2015

​​Stel heldere en ambitieuze doelen


Stel als sectie Nederlands heldere en ambitieuze doelen voor leesvaardigheid en leesgedrag en maak deze bekend bij leerlingen. Bepaal per leerjaar of per periode van elk leerjaar wat concreet de vorderingen moeten zijn. Leg de lat niet te laag. Onderzoek heeft uitgewezen dat hoge verwachtingen voor de meeste leerlingen stimulerend zijn. Laat bijvoorbeeld in de onderbouw ook verplicht een aantal (jeugd)romans lezen.