Tip 1: Leestafel of leescafé

27-8-2015
​​​Richt op school een leeshoek, leescafé of leestafel in met kranten en tijdschriften. Kies hiervoor een centrale plek in bijvoorbeeld de kantine of de hal. Een leestafelcommissie (waarin ook leerlingen zitting hebben) bepaalt per half jaar wat voor soort bladen er op de leestafel moeten liggen en hoe die verkregen kunnen worden.
Een enquête onder docenten en ouders kan uitwijzen wie welke tijdschriften wil aanleveren, nadat ze thuis gelezen zijn. 

De school neemt een abonnement op een of meer dag- en weekbladen, leerlingen zorgen voor aanvoer van gratis kranten. Leerlingen houden bij toerbeurt een week lang de tafel ‘bij’, dat wil zeggen dat zij erop toezien dat de lectuur niet mee wordt genomen, dat dagbladen na twee dagen opgeruimd worden en dat er regelmatig nieuwe, actuele bladen op de tafel komen. Naar keuze kunnen in de leeshoek ook enkele computers geplaatst worden met internetaansluiting. Een automaat met koffie, thee en frisdrank in de buurt kan de aantrekkingskracht van de leeshoek verder vergroten. ​Op een prikbord vlabij de leestafel kan iedereen opmerkelijke artikelen ophangen. Enzovoort.