Tip 15: Maak leerlingen bewust van zelfoverschatting bij woordkennis

24-9-2015
Voor de docent is lang niet altijd duidelijk welke woorden leerlingen wel en niet kennen. Belangrijk is dat leerlingen zelf een rol nemen in het uitbreiden van hun woordenschat. Struikelblok is dat leerlingen hun woordkennis soms flink overschatten. Een manier om daar aandacht aan te besteden is: haal uit een te lezen tekst een aantal moeilijke woorden, voeg er een aantal nonsenswoorden aan toe (stanten, afronken, afflimatie). Vraag leerlingen aan te kruisen welke woorden ze denken te kennen en welke ze nog moeten leren. (Na lezen van de tekst kunnen ze de te leren woorden met betekenis ter lering noteren).

Wanneer leerlingen van de nonsenswoorden aangeven dat ze de betekenis kennen, dan wordt duidelijk, vooral ook aan henzelf in de individuele nabespreking, dat ze hun woordkennis overschatten. Bespreek expliciet met de leerlingen dat het kunnen inschatten welke woorden je wel of nog niet goed genoeg kent erg belangrijk is voor het beter leren van Nederlands.