Tip 14: Neem een woordenschattoets af

24-9-2015

​Een manier om docenten (ook van andere vakken) en leerlingen inzicht te geven in de woordenschat van leerlingen is een woordenschattoets afnemen die aan het licht brengt wat de woordkennis is. Geschikte woordenschattoetsen zijn te verkrijgen via

De Entreetoets VO van Cito geeft inzicht in het niveau van leerlingen bij leesvaardigheid en woordenschat (en rekenen/wiskunde en studievaardigheden) aan het begin van het voortgezet onderwijs.​