Tips

27-8-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​Voor leerlingen die doorstromen naar een opleiding in mbo, hbo of wo zijn een goede leeshouding en een goede leesvaardigheid van belang. Het vo kan daaraan meer doen dan leerlingen teksten met vragen voor te leggen. 

Tips 1 en 2
Bevorder de leescultuur op school

Tips 3, 4, 5 en 6
Bevorder het ‘leesgeweten’ van leerlingen, laat zien dat lezen belangrijk is

Tips 7, 8 en 9
Vergroot het 'leesbewustzijn' van leerlingen, zet leesstrategieën anders in

Tips 10, 11, 12 en 13
Maak leesopdrachten zo functioneel mogelijk

Tips 14, 15, 16, 17 en 18​
Besteed aandacht aan woordenschatontwikkeling