Technisch lezen

27-8-2015

​​​​​​​In het onderwijsverslag over 2004-2005 constateert de Inspectie dat 17% van de leerlingen in 1 vmbo-t en 18% van de leerlingen in 1 havo/vwo moeite hebben met het lezen van teksten. De inspectie bedoelt hier de vaardigheid in technisch lezen volgens de AVI-niveaus en niet het niveau van begrijpend lezen. Deze website Basistaal gaat niet verder in op technisch lezen. 

Literatuur
De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2004/2005, Inspectie van het Onderwijs, 2006.