Schoolboekteksten

27-8-2015

​​​​Begrijpen van schoolboekteksten


Onderzoek van Hacquebord e.a. (2004) in schooljaar 2002-2003 wees uit dat in de onderbouw van alle schooltypen in het voortgezet onderwijs gemiddeld 20% van de leerlingen onvoldoende in staat is om schoolboekteksten te begrijpen. Bij 14% van de leerlingen wordt ook een ontoereikende woordenschat gesignaleerd.  

Literatuur
Hacquebord, H. e.a. Voortgezet taalvaardig, ETOC, Groningen, 2004