Populariteit van lezen neemt af

27-8-2015
​​​​​Uit een inventarisatie van onderzoek naar lezen en leesbevordering (De Vries, 2007) blijkt dat de populariteit van lezen in de vrije tijd afneemt, vooral onder scholieren en studenten. Tien jaar geleden lazen zij gemiddeld nog 4,6 uur per week, nu is dat 1,5 uur. Nederlanders van twaalf jaar en ouder lezen gemiddeld per week 0,9 uur boeken, 1,8 uur kranten, 0,8 uur tijdschriften en 0,3 uur reclamefolders en huis-aan-huisbladen. Ook blijkt dat onderzoek naar leesgedrag zich de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks op ‘functioneel lezen’ richtte, maar hoofdzakelijk op het lezen van fictie.

Ook Cito (2007-1) constateert dat het plezier in lezen afneemt. Ongeveer de helft van de leerlingen in groep 8 van de basisschool vindt lezen ‘leuk’ en 70 procent vindt lezen ‘belangrijk’. Meisjes lezen meer dan jongens. Onder taalzwakke leerlingen is lezen relatief populair. Vergelijking met resultaten uit 1993 laat zien dat leerlingen minder zijn gaan lezen. 

Literatuur
  • Vries, N. de, Lezen we nog? Een inventarisatie van onderzoek op het gebied van lezen en leesbevordering. Amsterdam, Stichting Lezen, 2007, www.lezen.nl
  • Balans van het leesonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2005. PPON-reeks nummer 33, Karin Heesters e.a., Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau, Uitgave Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2007-1, www.cito.nl.