Leeslust ontbreekt

27-8-2015
​​​​​​Van VO-docenten op een bijeenkomst van Levende Talen en SLO in 2007 kwam het signaal dat veel leerlingen opzien tegen het lezen van lange teksten en vooral tegen het beantwoorden van vragen daarbij. Ook uit het HBO zijn klachten bekend: studenten zien er tegenop om zelfstandig een studieboek door te werken, ze houden geen vakliteratuur bij en lezen het nieuws alleen in de gratis dagkranten.

Het lijkt steeds lastiger om leerlingen voor leesoefeningen en lezen te motiveren. Docenten wijzen op het enorme aanbod van informatie en amusement via beeld, geluid en korte teksten in de huidige ‘multimediale samenleving’. Tegen de aantrekkingskracht en het gemak daarvan valt bijna niet op te concurreren.

Het is nog onvoldoende duidelijk welke invloed de multimediale informatiestroom op leerlingen en hun leesvaardigheid heeft en hoe onderwijs daarbij kan aansluiten. Een taak van het onderwijs is in elk geval om leerlingen met alle bestaande media, ook traditionele kranten, tijdschriften en literatuur in contact te brengen. Dat neemt niet weg dat ook nieuwe, digitale bronnen benut kunnen worden. Het werken met actuele teksten is daardoor in elk geval eenvoudiger geworden.​