Begrijpend lezen

27-8-2015
​​​​​​​​​​​​​​​​​Het Cito (2007-1) onderzocht in 2005 de leesvaardigheid van basisschoolleerlingen in groep 8. Enkele conclusies:
  • 50% van de leerlingen scoort onvoldoende op het kunnen interpreteren van geschreven teksten,
  • 40% van de leerlingen scoort niet voldoende op woordenschat,
  • 34% van de leerlingen kan niet goed begrijpend lezen,
  • leerlingen met doorstroomniveau havo en vwo kunnen redelijk goed studerend lezen,
  • de meeste leerlingen kunnen redelijk goed reflecteren op een tekst.
​Literatuur
Balans van het leesonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2005. PPON-reeks nummer 33, Karin Heesters e.a., Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau, Uitgave Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2007-1, www.cito.nl.