Praktijk

27-8-2015

​​​​​​​​Wat doen de veelgebruikte methoden Nederlands aan leesvaardigheid in de delen 1 voor vmbo-t, havo en vwo?   

Nieuw Nederlands (Wolters-Noordhoff), Op nieuw niveau (Thieme-Meulenhoff) en Taallijnen (Malmberg) besteden alledrie veel aandacht aan leesstrategieën en aan de middelen waarmee teksten gestructureerd zijn: koppen en tussenkoppen, inleiding, kern, slot, alinea’s. Ook het onderwerp van de tekst komt in elk van de methoden aan bod. 

Nieuw Nederlands  behandelt de leesstrategieën oriënterend lezen, globaal lezen en studerend lezen. De methode besteedt weinig aandacht ​aan kenmerken van tekstsoorten. De methode biedt stappenplannen voor Lezen, Moeilijke woorden en Vragen en antwoorden. Er zijn twee projecten waarin teksten worden gelezen en verwerkt binnen een thematische context. 

Op nieuw niveau  behandelt de leesstrategieën zoekend lezen, globaal lezen, grondig lezen en studerend lezen. De methode heeft in tegenstelling tot de twee andere, altha​ns in het hoofdboek, geen stappenplan voor lezen en geen thematische opdracht waar leesteksten aan te pas komen. Op nieuw niveau besteedt veel aandacht aan fictie.

In Taallijne​n is telkens een tekstsoort uitgangspunt van een hoofdstuk. Zo komen aan bod: schoolboekentekst, instructie, formulieren, enzovoort. Taallijnen behandelt de leesstrategieën studerend lezen, verkennend lezen, nauwkeurig lezen, zoekend lezen en kritisch lezen. In Taallijnen is een grotere, thematische opdracht opgenomen waarbij leerlingen informatie uit teksten moeten verwerken.