Groepsopdracht

24-9-2015

​Groepsdracht - Maak je eigen krant


Wat moeten jullie doen?
Je maakt als groep je eigen krant. Voordat je begint, moet je een aantal keuzes maken.
Eerst kies je een doelgroep, je bepaalt je eigen leespubliek. Maak je een krant voor:

 • docenten;
 • medeleerlingen;
 • leraren/leraressen van groep 7 en 8 van je basisschool;
 • opa’s en oma’s;
 • vaders en moeders;
 • aankomende brugklassers (leerlingen die nu in groep 8 zitten);
 • enzovoort.Hoe kun je het aanpakken?
 • Handig is het om te beginnen met een brainstorm: hoe vinden jullie dat de krant eruit moet komen te zien? Welk formaat? Welke onderwerpen? Welke artikelsoorten? Noteer alle ideeën.
 • Let op: je krant moet je straks in viervoud aanleveren. Houd daar rekening mee bij het vaststellen van het formaat.
 • Vervolgens haal je bij de docent de lijst met verplichte onderdelen en tips.
 • Vergelijk je eigen ideeën met de lijst. Maak vervolgens een definitieve lijst met onderdelen en leg die aan de docent voor.
 • Verdeel de taken en rollen: redacteur, opmaak, bewaken planning, contact met het lezerspubliek, enzovoort. Ieder groepslid krijgt een rol.
 • Daarnaast krijgt ieder groepslid natuurlijk ook de opdracht om twee of meer artikelen / stukjes te schrijven. Uiteraard kun je ook samen een artikel schrijven.
 • Maak een planning. 

Hulp: Waar/bij wie?

 • Natuurlijk je docent Nederlands. 
Tijd: Hoe lang kun je er aan werken?
 • Aan deze opdracht werk je zes weken.
 • Je werkt er 1 les per week aan. Verder krijg je de komende zes weken zo min mogelijk ander huiswerk voor Nederlands.
 • Wanneer je de krant een week van tevoren volledig klaar inlevert, krijg je van de docent correctie. De docent geeft dan aan wat goed en minder goed is en geeft suggesties, tips, enzovoort. 
Komst: Wat doen we ermee?
 • Je maakt je krant minimaal in viervoud.
 • In de les presenteren groepjes hun krant en gaan we de verschillende kranten lezen.
 • Vervolgens worden (minimaal) drie kranten verspreid onder het publiek (de opa’s en oma’s, leraressen, enz.).
 • Eén exemplaar komt in de klas te hangen. 

Opdracht 5: VOLG EEN VAK/ONDERWERP 

Deze opdracht maak je in een groepje. 

Kies een vak
In de krant kun je heel veel onderwerpen terugvinden die te maken hebben met schoolvakken. De opdracht die je krijgt is om met je groepje een bepaald onderwerp uit te kiezen. Je kunt kiezen uit de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing, biologie en wiskunde.
Elk vak moet minimaal één keer gekozen worden. Meerdere groepjes kunnen zich bezighouden met hetzelfde vak.  

Hoe ga je te werk?
Bij het lezen van de krant ga je op zoek naar onderwerpen die met je uitgekozen vak te maken hebben. Je leest dat artikel zorgvuldig. Als er zaken in het artikel genoemd worden waar je meer van wilt weten, of er worden woorden gebruikt die je niet begrijpt, dan ga je in de vakles aan de docent vragen stellen over dat artikel.
De vakdocenten weten ervan. Zij stellen de komende weken elke les een kwartier tijd beschikbaar om vragen te beantwoorden. Je stelt de vragen klassikaal.  

Welke vragen kun je stellen?
We geven voorbeelden:

 •  waarom stormt het in deze tijd van het jaar zo vaak bij New Orleans (aardrijkskunde)
 • hoe is het conflict tussen Israël en de Palestina ontstaan? (geschiedenis)
 • vorige week werd er een pad geboren met twee hoofdjes. Gebeurt dat vaak en hoe kan dat? (biologie)
 • wat houdt ramadan precies in? (levensbeschouwing)
 • ik begrijp deze grafiek niet. Hoe moet ik die lezen? (wiskunde). 

Bij Nederlands oefenen we het stellen van vragen. Daarna maken jullie met de groep twee keer per week vragen voor je gekozen vak.

Over 4 weken levert elk groepje de 4 beste vragen én antwoorden in.