Methodelessen herontwerpen

24-9-2015

​Om een verantwoord herontwerp te maken voor een methodeles, is het volgende 3-fasenmodel bruikbaar:

Fase 1 Analyse van de leerstof in het hoofdstuk of de paragraaf

 Bekijk welke leerstof in het hoofdstuk of de paragraaf aan bod komt. Bepaal of die leerstof
 relevant is: moeten leerlingen dit (nu) weten? Bepaal of die leerstof volledig is: moeten er
 leerstofelementen toegevoegd worden, of wilt u andere belangrijke leerstof herhalen of
 inslijpen? Beoordeel of de beoogde leerstof in voldoende mate wordt bevraagd in de
 opdrachten. Een hulpmiddel bij het bepalen van de relevantie en de vraag of de stof
 voldoende herhaald wordt, is het leerstofoverzicht dat voor of achter in elke methode is
 opgenomen. Door ook een blik op de leerstofoverzichten van het voorgaande en het volgende
 jaar te werpen, kan redelijk snel een scan worden gemaakt van de doorlopende leerlijn.
 Resultaat fase 1: sterkte-zwakteanalyse van het hoofdstuk of de paragraaf.

Fase 2 Bepalen van de bruikbaarheid van de opdrachten in het hoofdstuk of de paragraaf

Bepaal welke opdrachten uit het hoofdstuk of de paragraaf u wel en welke u niet bruikbaar
vindt. Bepaal welke opdrachten u wilt overslaan en welke u wilt vervangen of aanpassen. Uw
oordeel over de bruikbaarheid van de opdrachten hangt af van uw lesdoelen, de variatie aan
werkvormen en de kwaliteit van de opdrachten. Resultaat fase 2: Globaal lesplan.

Fase 3 Herontwerp 

Stel vast welke alternatieve opdrachten en werkvormen u wilt inzetten in de les. U kunt daarbij gebruik maken van de lijst Herontwerpmogelijkheden. Meer inspiratie kunt u opdoen op de  pagina Activerende leeslessen. Besteed bij de selectie van werkvormen aandacht aan het verband tussen uw lesdoel en de opdrachten. Als u leerlingen bijvoorbeeld leesstrategieën wilt laten oefenen, past de tekst met vragen zeker niet, maar modelen of sleutelvragen stellen wel. Resultaat fase 3: een serie effectieve leeslessen.