Kerndoelen voor het PO

24-9-2015

​​​​Kerndoelen voor het primair onderwijs met betrekking tot leesvaardigheid

  1. ​De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
  2. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale.
  3. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.
  4. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
  5. De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
  6. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het gebruiken van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.