Eindtermen lezen havo/vwo

24-9-2015

​​​​​Eindtermen leesvaardigheid eindexamen havo/vwo


Domein A: Leesvaardigheid 
Subdomein A1: Analyseren en interpreteren

1. De kandidaat kan:

  • vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort;
  • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
  • relaties tussen delen van een tekst aangeven;
  • conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur;
  • standpunten en soorten argumenten herkennen en onderscheiden;
  • argumentatieschema’s herkennen.  

Subdomein A2: Beoordelen
2. De kandidaat kan een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen.  

Subdomein A3: Samenvatten
3 De kandidaat kan teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten.  

Domein D: Argumentatieve vaardigheden
6. De kandidaat kan een betoog:

  • analyseren
  • beoordelen
  • (- zelf opzetten en presenteren, schriftelijk en mondeling).

Domein E: Literatuur
Subdomein E1: Literaire ontwikkeling

7. De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met een aantal door hem geselecteerde literaire werken.

* Minimumaantal: havo 8; vwo 12 waarvan minimaal 3 voor 1880
* De werken zijn oorspronkelijk geschreven in de Nederlandse taal  

Subdomein E2: Literaire begrippen
8 De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen hanteren in de interpretatie van lite