Eindtermen havo en vwo

24-9-2015
De kandidaat kan ten behoeve van een gedocumenteerde uiteenzetting, beschouwing en betoog:
  • relevante informatie verzamelen en verwerken;
  • deze informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek, tekstsoort en conventies voor geschreven taal;
  • concepten van de tekst reviseren op basis van geleverd commentaar.