Lopende projecten

 

Sector

  • Po

Vakgebied

  • Nederlands

Vakinhoud

  • Leesvaardigheid
  • Spreken
  • Schrijfvaardigheid

Werkmiddag rond taalonderwijs aan nieuwkomers in het basisonderwijs

12-9-2017

In januari verscheen de handreiking  'Ruimte voor nieuwe talenten - Keuzes rond nieuwkomers op de basisschool' ontwikkeld door het Lectoreninitiatief Professionalisering TaalonderwijsNieuwkomers (LPTN).

De handreiking is vanuit de PO-Raad naar alle scholen is gestuurd en werd dankbaar ontvangen in het veld. Maar met het verspreiden van deze brochure, moet het niet stil worden rondom het onderwijs aan nieuwkomers! De handreiking geeft aanleiding tot verdere gesprekken en vraagt om concretisering van de thema's die in de handreiking aan de orde komen. Denk daarbij aan:

  • de ontwikkeling  van dagelijkse taalvaardigheid naar schoolse taalvaardigheid;
  • het benutten van meertaligheid in de klas;
  • het  verzorgen van taalsteun (scaffolding) in alle vakken.

Tijdens deze werkmiddag van het LNT presenteren de schrijvers van de borochure de belangrijkste thema's en adviezen uit de handreiking. Hierna gaan we vanuit enkele concrete casussen  aan de slag  om afstemming tussen curricula in eerste opvang en reguliere scholen te bespreken, en om samenwerkingsmogelijkheden voor een doordachte professionalisering in kaart te brengen.

Tijd: van 16.00 tot 19.00 uur (onder voorbehoud)
Locatie: SLO Utrecht, Aidadreef 4, Utrecht; zaal 0.6  (let op: onze nieuwe locatie!)

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Aanmelden kan via een mail naar het LNT@slo.nl. Er is plaats voor zo'n 20 deelnemers.  

Deelname aan activiteiten van het LNT staat open voor alle geïnteresseerden, lid zijn van het netwerk is geen voorwaarde!

Verzoek: casus aanleveren

U kunt uw  casus inbrengen door uiterlijk 1 september een schets van uw situatie rond nieuwkomersonderwijs en uw ondersteuningsvraag te mailen aan Jantien Smit: Ook als u geen casus inbrengt, bent u van harte welkom bij de bijeenkomst.