Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Omgaan met verschillen

Verschillend Taalvaardig: diagnostiek en didactiek

20-1-2018

​Hoe gaan we in de zorg en het onderwijs om met verschillen in taalvaardigheid? Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) viert in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam het 7e lustrum met een symposium waarin deze vraag centraal staat.

Keynote sprekers zijn dr. Elma Blom (Universiteit Utrecht) en Prof. Maaike Hajer (Hogeschool Utrecht en Universiteit van Malmö). Hierna volgen parallelle lezingen rond de verschillende deelthema's.
Het symposium onderscheidt vier thema’s die belicht zullen worden:

differentiaaldiagnostiek: laatste ontwikkelingen op dit gebied;

het leren van een tweede taal: goed tweede taalonderwijs en het goed meten van (tweede)taalvaardigheid;

verschillen in de klas: omgaan met verschillen in taalvaardigheid;

schoolsucces: hoe draagt taalvaardigheid bij aan schoolsucces.

Zie hier voor het programma.

De dag vindt plaats op 20 januari 2018 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.
De kosten bedragen € 50. WAP-leden en studenten ontvangen korting.