Lopende projecten

 

Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Grammatica

Pedagogische grammatica

13-4-2018

Didactische Mastercourse voor taaldocenten over het nut van grammatica-onderwijs en de praktische uitvoering ervan.

Over het nut, de mate en de manier van aandacht voor grammatica in het talenonderwijs lopen de meningen uiteen. Aansluitend bij ideeën over communicatief en taakgericht onderwijs (en daaraan gerelateerd onderzoek) is de gedachte dat grammatica niet heilig is, maar dat taalleerders er zeker bij gebaat zijn als op gezette tijden aandacht aan vormkwesties wordt besteed. De speelruimte voor grammaticaonderwijs zit daarbij vooral in de wisselwerking tussen expliciete kennis (bewuste, geleerde kennis van regels) en impliciete kennis (onbewuste, in de praktijk opgepikte kennis over taal).

In deze studiedag staat centraal hoe hier in het onderwijs op ingespeeld kan worden. Dat gebeurt door activiteiten die gericht zijn op herkenning en bewustwording af te wisselen met opdrachten die gericht zijn op verwerking en toepassing van specifieke vormen. 

De studiedag wordt gegeven door het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT). Docenten zijn onder andere
drs. Sietske Bongenaar, drs. Christine van Baalen en drs. Sarah Hettema. 
De dag vindt plaats in Amsterdam. De kosten bedragen € 195.