Lopende projecten

 

Sector

  • Alle onderwijstypen

Vakgebied

  • Nederlands

Onderwijs Research Dagen 2017

28-6-2017

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats.
Het thema is Onderwijs | Onderzoek met impact.

Onderwijs | onderzoek kan:
  • een academische en/of maatschappelijke impact hebben;
  • een uitgesproken lokale dan wel een internationale impact ambiĆ«ren;
  • impact beogen bij lerenden, onderwijsprofessionals en/of beleidsmakers;
  • impact beogen in de klas, de school, het werkveld;
  • impact beogen in  diverse onderwijsniveaus (van basis- tot volwassenenonderwijs).
De ORD 2017 richt zich met dit thema op iedereen die in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren.


Gedurende de drie dagen vinden parallel verschillende symposia plaats. Ook SLO levert een aantal bijdragen op de ORD.
SLO'ers Gerdineke van Silfhout en Bas Trimbos verzorgen een presentatie over formatieve evaluatie in de kernvakken. Jantien Smit gaat samen met drie collega's in op de professionalisering van basisschoolleerlingen in taalgericht W&T-onderwijs. Joke Voogt verzorgt samen met anderen de presentatie 'Met multimediale opdrachten naar motiverend literatuuronderwijs'.

Het volledige programma vindt u hier.